Styrelse

Ordförande Susanne Skirby
Andersson
Tel: 076-167 07 34  Vald t.o.m. 2017
Sekreterare Lena Hessler  Tel: 0142-57372  Vald t.o.m. 2018
Kassör Kerstin Söderberg  Tel: 070 765 32 68  Vald t.o.m. 2017
Ledamot Cia Gunnarsson  Tel: 0142-54040  Vald t.o.m. 2017
Ledamot Gullvig Börjesson  Tel: 076 139 59 00  Vald t.o.m. 2017