Styrelse

Ordförande Susanne Skirby
Andersson
Tel: 076-167 07 34  Vald t.o.m. 2022
Sekreterare Lena Hessler  Tel: 0705153460  Vald t.o.m. 2021
Kassör Kerstin Söderberg  Tel: 070 765 32 68  Vald t.o.m. 2021
Ledamot Kristina Thorell  Tel: 0708983340  Vald t.o.m. 2022
Ledamot Gullvig Börjesson  Tel: 0725188792  Vald t.o.m. 2021