Historik

Föreningen har dokumenterat sig med protokoll och tidningsurklipp.
1964 firade man 50-årsjubileum och berättade då en del av sin historia via tidningsartiklar. Detta är en sammanfattning av dessa dokument.

En av de viktiga verksamheterna under många år var driften av ett musteri. Under årens lopp flyttades musteriet.
Följande bild visar de tre olika platserna där musteriet var placerat:

De första 50 åren
bildas först Boxholmsortens fruktodlarförening som senare byter namn till Boxholms Hemträdgårdsförening. Den hade till uppgift att  verka för bär- och fruktodlingens främjande i Boxholm. Så småningom skapade man även ett musteri.

1964 – 1973 Denna tid får nog räknas till föreningens storhetstid med många medlemmar och nybyggt musteri. Tyvärr drog musteriet stora kostnader mot slutet av perioden p.g.a stigande arbetslöner och arbetsgivaravgifter.

1974 – 1983 Musteriet såldes 1975. Tyvärr kunde den nye ägaren inte få lönsamhet utan var tvungen att avveckla 1981.

1984 – 1993 Under denna tid startade en ny tradition, en årlig sommarresa för medlemmarna. En annan verksamhet, att sälja kalk och gödsel gick i graven.

1994 – 2003 Nu började vi med växtbytardagar på torget. Föreningens hemsida skapas.

2004 – … Vi börjar träffas och göra besök i varandras trädgårdar.