Att bli medlem

Vill du veta mer eller bli medlem så kontakta någon i styrelsen.

Vår medlemsavgift för 2016 är 100:- per hushåll.
Det kan betalas antingen kontant till kassören eller genom att sätta in beloppet på Bg. 620-5975.
Glöm inte att fylla i namn och adress.
Om du har e-post kan du fylla i den på inbetalningskortet. Vi skickar en del information via e-post.
Du kan också skicka till vår e-postadress: styrelsen följt av snabel-a och slutligen bhtf.se.