Boxholms Hemträdgårdsförening

Lördagen den 17 maj 2014 firade vi Trädgårdens Dag i Boxholm. Det var en del av föreningens 100-årsjubileum. Vi firade tillsammans med en stor del av Boxholms handlare. En del visade sig på torget och andra hade specialerbjudande av någon artikel med trädgårdsanknytning.

Ingers blommor var tidigt ute på morgonen. De började med att plocka upp en mängd korgar av olika utseende och storlek.

Sedan kom blommor i stora mängder.

Allt fick inte plats på det lilla torgbordet, utan de fick utnyttja marken och egna bord.

Sofielunds Träprodukter AB hade designat speciella "pallkragar" avsedda för odling. Istället för att köpa färdiga pallkragar av standardmåttet 1200 x 800 mm kan man nu köpa delar och bygga sin egen pallkrage. Det öppnar möjligheten att skapa sitt personliga utseende på odlingsbädden.

Det går till exempel att göra en pallkrage med ett torn på ena sidan där man kan plantera växter som hänger ner, samtidigt som man har upprättstående växter i den andra delen av pallkragen.

Priserna för de enskilda sidorna var:
1200 mm 25 kr
800 mm 20 kr
600 mm 15 kr

Dessutom sålde de nytillverkade Europa-pallar för 120 kr/styck. Det är ju populärt att bygga bord och soffor av lastpallar. Då kan det ju vara skönt att ha nytillverkade så det inte luktar olja eller fisk

Så småningom dök det även upp medlemmar som ville sälja växter. Som vanligt hade man både delade perenner och frösådda plantor, t.ex. tomatplantor med lite annorlunda tomater.

Det dök även upp före detta medlemmar som ville se hur föreningen utvecklats. Lars Andersson var kassör i slutet av förra milleniet och efterträddes av Stig Lövgren år 2002.

Det var lite vilda diskussioner och man slog i böcker som Susanne Skirby Andersson tagit med sig.

UnicRental visade några av de maskiner som de hyr ut till privatpersoner. Bland annat hade de en skylift med en skylt "Hyr mig". Personligen tror jag tyvärr att de hissade upp skylten så högt att ingen såg den. Men det visade kapaciteten.

Men de hade även kommit för att hjälpa till med dagens stora begivenhet, plantera äppelträd och göra underlag för två trädgårdsbord. För detta ändamål hade de med sig en liten Bobcat.

Som ytterligare hjälp ställde Johans Anläggning & Entrepenad upp. Borden hade redan hämtats med några släpkärror.

Först markerades var borden skulle stå enligt de ritningar vi fått från Boxholmshus.

Sedan vidtog grävningen. Det skulle göras en ram där borden skulle stå med tillräckligt avstånd för att det skulle vara enkelt att klippa gräset. Djupet skulle vara 10 - 15 cm. Det gick galant med den lilla grävskopan.

Arbetet iakttogs noga av ett antal medlemmar.

Under tiden pågick kommersen på torget för fullt.

När första ramen var färdig vägdes bordet av så det stod vågrätt. Sedan förankrades bordet så det inte skulle få ben och promenera iväg. En farhåga var annars att det plötsligt skulle stå i rondellen en tidig mogon.

Det många frågade efter var när äppelträdet skulle planteras. Vi bestämde att det skulle ske klockan 11.00. Först grävdes en rejäl planteringsgrop, tillräckligt stor för jordklumpen.

Sedan lyftes trädet på plats. Det var rejält tungt så ett antal medlemmar fick rycka in och hjälpa till.

Därefter togs säckväven runt jordklumpen bort. Den var fäst med järntråd som var tvungen att öppnas.

Runt trädet placerades 3 stolpar för att trädet skull stå stadigt under etableringsfasen. Trädet får ju inge gunga i blåsten. Då kanse rötterna inte får ordentligt fäste.

När man har rejäla maskiner behöver man ingen slägga. Det räcker att böja undan trädet och sedan trycka ner stolparna.

Slutligen fyllde Susanne på en del av jorden som nyligen grävts upp.

Efter lunchen gjordes ramen för det andra bordet. Barnbarnet som sett hur det gick till tidigare ville naturligtvis hjälpa till denna gång.

När bägge borden kommit på plats beundrades arbetet. Det är bara att hoppas att de kommer till användning av barnfamiljerna.