Boxholms Hemträdgårdsförening

Lördagen den 4 oktober 2014 ordnade vi en sortbestämning av äppel- och päronsorter. Vi bjöd in personer att ta med sig 5 frukter av varje sort de ville ha bestämda, helst vuxna på trädets solsida.

Följande pomologer studerade sina böcker för att kunna svara på frågonrna:

Larsolov Rosenström hade med sig en hel fruktutställning som vi placerade på ett separat bord.

Man blev riktigt sugen när man såg de olika äpplena och päronen.

Det kom en del personer som inte hade frukt med sig, men som var väldigt intresserade av utställningen. Enligt husse var hunden Trolla inte intresserad av frukten. Hon var mest intresserad av ost, förmodligen Boxholmsost.

Det var inte alltid enkelt att bestämma fruktsorterna. Ibland var pomologerna oense till en början.

Styrelsen berättade att de hade hört talas om något som kallades "Boxholmsäpple".
Rätt som det var kom en medlem med ett äpple som hon lämnade fram med kommentaren "Detta tror jag är ett Boxholmsäpple".
Boxholms Hemträdgårdsförening var ju väldigt aktiv i början av förra seklet. Förmodligen hade någon gjort en korsning som blev väldigt delikat och spred denna sort i kommunen.

Pomologerna slog i sina böcker och diskuterade de olika möjligheterna...

och jämförde bokens beskrivning med det aktuella äpplet.

Pomologerna hade ett stort bibliotek med sig. Vid tveksamheter läste man upp texten i olika böcker för varandra.

Några personer kom med ett stort antal påsar med både päron och äpplen. Detta var ju ett strålande tillfälle att få reda på vilka sorter som fanns på gården som man nyligen köpt.

Larsolov Rosenström är en av Sveriges främsta experter på påronsorter.
Jag tror att hans stora behållning av dagen var att två olika personer kom med päron av sorten "Tysk Nationalbergamott". Han kände tidigare bara till ett träd i Uppland och nu fanns det ytterligare två i Boxholm!!!