Boxholms Hemträdgårdsförening

Lördagen den 1 mars 2014 höll Susanne Skirby Andersson en kurs i trädbeskärning, framförallt med betoning på fruktträd. Meningen var att kursen skulle locka en del av Boxholms invånare som inte var medlemmar i föreningen.

Men tyvärr hade anslagen som vi satt upp på olika ställen i kommunen rivits ner nästan omedelbart. Det blev därför dålig uppslutning, fyra medlemmar och två icke medlemmar.

Vi som var där hade emellertid en intressant dialog och vi lärde oss mycket. En del av informationen som hon pratade om.

Susanne hade förberett med exempel på verktyg som var lämpliga. Det finns ju proffsverktyg och lite billigare varianter för oss som bara beskär några få träd. Proffsverktygen har ofta utbytbara blad medan för de billigare varianterna måste man köpa ett helt nytt verktyg när det blir för slött. För att hålla sekatören vass skall man alltid ha med sig ett bryne eller slipsten. Det blir då enklare att klippa och snitten blir renare.

För att inte sprida svamp och virus är det lämpligt att ha en sprayflaska med T-Röd så man kan desinficera sina verktyg mellan varje träd.

Vi diskuterade lite av anledningarna till att vi beskär våra fruktträd. En anledning är att göra det enklare att plocka frukten. Man kan klippa trädet som en parasoll så det räcker med en enkel trappstege.

Vi fick även se bilder på dåliga beskärningar, tagna i Boxholm. Det gäller att beskära så att trädet kan valla över skadan, så att snittet inte blir in inkörsport för sjukdomar. Man skall vara rädd om sina träd så de inte dör i förtid.

Det har på senare år varit diskussion om ifall man skall göra vinterbeskärning eller beskära under JAS-perioden (juli - augusti -september). Vinterbeskärning gör det enkelt att se vilka grenar som är lämliga att ta bort för att få en symmetrisk krona.
OBS: Det går inte att vinterbeskära kärnfruktträd (plommon, körsbär) och vissa andra lövträd.

Ur trädets synpunkt är beskärning under JAS-perioden att föredra. Skadorna läker snabbare när trädet håller på att växa och näringen strömmar upp och ner. Detta och mycket annan bakgrundsinformation fick vi reda på.

Var och en fick en noggrann anvisning hur snittet skulle läggas. Bland annat skall man se till att alla snitt är sneda. Annars samlas vatten och det blir lätt en ingångskanal för sjukdomar.

Det man oftast tar bort, när trädet redan har en lämplig form, är alla vattenskott. Men man skall inte ta bort allesammans. Då exploderar det nästa år med ännu fler vattenskott. Högst en tredjedel av alla skall tas bort. Efter ett antal år blir det då nästan inga nya vattenskott.

Efter teorigenomgången gick vi ut för att få lite praktisk information. Det blåste kallt. Susanne hade klätt på sig ordentligt, men vi andra stod och huttrade.

Efter att vi var färdiga skulle Susanne beskära träden som hyra för lokalen vi använt för kursen. Hon visade oss vad hon tänkte ta bort och berättade varför. På några ställen var det många grenar som skulle tas bort från nästan samma ställe. Då måste man ta det successivt under flera år.

Grenar som är större än 7 cm i diameter skall man inte röra.