Boxholms Hemträdgårdsförening

Den 5 september besökte vi Olga Cederberg på Lilla Ljuna Vårbacka. På 9 år har hon och mannen byggt upp en fantastisk trädgård.

Drygt 25 personer från föreningen samt gäster från Tranås startade samtidigt från Folkets Hus i Boxholm. Några åkte för långt så vi fick vänta en stund tills de vänt och kommit tillbaka.

Framför huset fanns den vita trädgården med hortensia, vitblommande hosta och vita rosor. Dessa ramade in en stenlagd gång som hade lättats upp mycket smakfullt med små gräsplättar. Gången var lång och smal men tack vare kontrasterna mellan sten och gräs kändes den väldigt inbjudande.

Olga berättade inledningsvis om trädgården och hur den hade byggds upp under de 9 år som hon haft hand om den ...

medan mannen och hunden satt och lyssnade i det vita blomsterrummet.

Därefter släpptes vi lösa för att utforska ...

Rummen var inredda med väggar av armeringsmattor som var stöd för klängrosor och klematis ...

och taket i vissa rum var förberedda med armeringsjärn som så småningom skall fyllas med klängväxter.

Under buskagen kunde man hitta manshöga statyer.

Medlemmarna i föreningen diskuterade med varandra ...

och Olga visade detaljer för de intresserade deltagarna.

I tak gjort av armeringsmattor hängde Estniska druvor.

På många ställen porlade vatten, här i skålar gjutna i betong med mönster från blad.

På en höjd växte ett träd jag kände igen, ett valnötsträd. Jag kollade inte om det fanns några nötter.

Efter rundvandring smakar det bra med medhavt kaffe och bullar ...

medan Olga berätta om hur hon tänker när hon planerar sin trädgård. Hon arbetar professionellt med trädgårdsarbete så hon tar med sig sin erfarenhet hem.

Runt den naturliga dammen blommade rosenflockel ...

och rudbeckia.