Årsmöte 2020

Torsdagen den 5 mars kl 17:30 i PROs lokal i gamla bankhuset. Storg 18.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.

Glöm inte att betala medlemsavgiften, 100 kr till Bg. 620-5975. Glöm inte att ange både namn, adress och årtal.
Om du inte vill vara med i föreningen meddela kassören Kerstin Söderberg, tel. 070 765 32 68. Vi kommer bara att skicka ut det definitiva programmet till dem som betalt senast den 11 mars.