Kallelse ÅRSMÖTE

Kallelse till Årsmöte
för
BOXHOLMS HEMTRÄDGÅRDSFÖRENING

Torsdagen den 14 mars 17:30 i PROs lokal i gamla bankhuset. Storg 18.

Föreningen bjuder på kaffe.

Glöm inte att betala medlemsavgiften, 100 kr till Bg. 620-5975. Glöm inte att ange både namn, adress och årtal.
Om du inte vill vara med i föreningen meddela kassören Kerstin Söderberg, tel. 070 765 32 68. Vi kommer bara att skicka ut det definitiva programmet till dem som betalt senast den 14 mars.

Har lite idéer kom gärna med dom.

Hemsidan uppdateras ibland med information som vi inte skickar ut med vanlig post www.bhtf.se.

Om du är beredd att få utskicken med e-post istället för på papper ber vi dig meddela detta till styrelsen@bhtf.se. Du kan även skicka synpunkter eller frågor till denna adress.

Samarbetar med Tranås Trädgårdssällskap. De får delta i våra aktiviteter och vi får vara med på deras. Ta en titt på deras vårprogram i www.tradgard.org

Med vänlig hälsning Styrelsen