1994-2003

1994

Inga nyheter på årsmötet. Årets resa gick till Sofiero utanför Hälsingborg den 3 juni. Besök i slottet och omgivande trädgård. 50 medlemmar följde med.

1995

På årsmötet visade Mauritz Eklund, Boxholm vackra sommarbilder. Sommarresan gick till Himmelstalundsskolan i Norrköping med Rosarium följt av ett besök på Mems slott med visning och lunch. Vidare till Åtvidaberg där tunnbinderi besågs. Där besöktes även “Villan”.

1996

Sommarresan var tänkt att gå till Västergötland, trakterna Skara – Skövde med besök i Rosenlunds trädgård med växthus och en specialdel för bibliska växter. Därefter Karlsborgs fästning och sevärdheter i Hjo. Tyvärr blev resan inställd eftersom endast 20 personer anmälde sig.

1997

På årsmötet avtackades Karl-Artur Quarfort som hade varit med i styrelsen i 50 år, 1948 – 1997. I flera år som ordförande och föreståndare för musteriet. Som avslutning visade Rolf Erixson, Vadstena egna bilder och berättade medryckande om Vadstena.

Man gjorde en resa till “Trädgård 97”, dvs Sollentunamässan. Sommarresan gick till Godegårds Sätteri med besök på de olika muséerna. Återresa över Vadstena med besök i Örtagården och privata trädgårdar. Med på resan var 33 medlemmar.

1998

På årsmötet visade Lars Jonsson, Västra Harg, vackra sommarbilder och berättade.

Styrelsen beslöt att omvandla Karl-Artur Quarforts film om musteriet till video till en kostnad om högst 1000 kronor. Man fick 3 kopior för den anslagna kostnaden. En kopia skänktes till Karl-Artur Quarfort.

1999

Till årsmötet hade Gösta Lindell frånsagt sig omval. Tyvärr hade inte valberedningen lyckats hitta någon efterträdare. Styrelsen fick i uppdrag att fungera utan ordförande. Efter årsmötet visade Allan Micaelsson från Tranås bilder och berättade om svenska fjäll.

2000

I början av året började styrelsen fundera på vart den gamla trädsprutan för ohyra på fruktträd hade tagit vägen.
På årsmötet valdes Tom Olefalk som ordförande. Waldemar Carlsson från Väderstad visade färgbilder från Ostasien och Filippinerna. Han berättade om Skandinaviska Barnmissionen och dess verksamhet.

På första styrelsemötet diskuterades vilka åtgärder som kunde tänkas öka intresset för föreningen. Årets resa gick till Norrköping 2 september med besök på Himmelstalund, Arbetets museum mm. För att göra reklam för föreningen funderade man på att ordna en äppeldag på torget i Boxholm. Tänkbara inslag var att dela med sig av årets stora skörd, äppelkännedom och kännedom om lämpliga sorter att plantera i Boxholmsområdet. Tyvärr blev det inget av detta under året.

2001

Man planerade åter en äppelvisning där experter skulle bestämma sorten på äpplen som man kom med. Många trädgårdar hade ju fått nya ägare som inte kände till vilka sorter man hade. Man hade även tankar att låta detta följas av en studiecirkel där man lärde sig att klippa och ympa sina äppelträd. Tyvärr var det ett dåligt äppelår så man beslöt att skjuta på det ytterligare ett år.

Bussresan 2001 gick till Botaniska Trädgården i Göteborg. Resan var mycket uppskattad med 42 medlemmar.

Man hade en idé om att ha en bytesmarknad för växter via en hemsida på internet. Lars Palmkvist fick i uppdrag att göra en hemsida åt föreningen.

2002

Man ordnade en växtbytardag för alla privatpersoner som hade växter att sälja eller dela med sig av. På årsmötet tog ordföranden upp frågan om det fanns något intresse för föreningen att inventera och insamla kulturväxter som har anknytning till Sommenbygden. Inget beslut togs.

Årets resa var tänkt att gå till Enköpings parker den 25 augusti. Dessutom skulle det göras ett stopp vid plantskolan i Hallstahammar på hemvägen. Tyvärr kom det bara in 22 anmälningar och styrelsen beslöt att ställa in resan.

Man tog kontakt med Ekeby hembygdsförening om det fanns något intresse från deras sida att göra en inventering av lokala växter. De hade visat intresse och utsett Gunilla Kindberg som kontaktperson. Vid närmare kontakt var hon tveksam till att det fanns tillräckligt intresse i Ekeby Hembygdsförening.

Den 28 september blev det äntligen en fruktdag på torget.

2003

Årsmötet 2003 bestämdes till den 8 april. Anledningen var att Boxholms bibliotek ordnat en författarafton med Lotte Möller. Tyvärr lämnade hon återbud p.g.a. sjukdom. Hon ersattes av Stik Klein som föreläste om beskärning av buskar och träd och Gudrun Lietha om beskärning av klematis.

År 2003 gjordes sommarresan till Enköpings parker med guidning och till växtriket Åsby den 24 augusti.