1974-1983

1974

Det kärva ekonomiska läget fortsätter för musteriet. Man hade betalt arbetsgivaravgifter och moms på totalt 11.000 kr. En bidragande orsak var att man inte kunde driva verksamheten som en ideell förening. Det var svårt att hålla personal med stigande arbetslöner och arbetsgivaravgifter. En kapsylmaskin och en diskmaskin var i dåligt skick, vilket betydde en nyanskaffning på totalt 4.000 kronor. Efter en debatt beslöt man dock att försöka igen. Man diskuterar om man ska ansöka om kommunalt stöd. Solrostävlingen vinner Ivar Björklund med 4 450 mm. Det tillverkades 18 700 liter must -73.

1975

Det gick inte längre att driva musteriet. På årsmötet i mars beslutas det att musteriet ska säljas. Gösta Lindell väljs till ordförande. Medlemsantalet har minskat till 421 st. Ett annat sorgebarn var de bägge manglarna som föreningen drev. Mangeln vid Timmerö drevs med förlust varje år, inkomsterna täckte inte ens elavgifterna. Den påbörjade bebyggelsen gjorde att mangeln skulle behöva flyttas. Årsmötet beslöt att mangeln skulle säljas. Man beslöt att Boxholms hemträdgårdsförening skulle leva vidare med trädbeskärning, konstgödsling och i övrigt betjäna trädgårdsodlarna.

1976

Först försökte man få Boxholms kommun att köpa fastigheten för 150.000 kronor, men kommunen såg inget ändamål som man kunde använda fastigheten till. Det visade sig svårt att sälja fastigheten eftersom den var byggd för musteri. Den skulle kunna vara lämplig som lokal åt någon mindre livsmedelsindustri, men att hitta en sådan visade sig svårt. De som har skött trädbeskärningen vill sluta med det. Man ska försöka få hushållningssällskapet att ordna kurs för de trädgårdsägare som vill lära sig själva. Medlemsantalet har minskat med 22 st. Man kan köpa gödning och torvmull via föreningen.

Så småningom sålde man till Evald Karlsson, Näsum. Vid förfrågningar hos Föreningsbanken i Näsum och musteriföreståndare Ture Olsson, Näsum hade framkommit:

”Evald Karlsson är c:a 35 år, ogift. Han är skötsam och arbetsam med god branschkännedom. Förfogar ej över nämnvärt kapital men har alltid skött sina förbindelser. Han har varit anställd i musteri i Näsum under 6 år, har bl.a. maskinteknisk utbildning men har även verkat som försäljare. Kunskaper och möjligheter att i egen regi bedriva fruktmusteri o.d. bedöms som fullt realistiska.”

1977

Evald Karlsson fortsatte att driva fastigheten som musteri till medlemmarnas belåtenhet. Medlemmarna fick köpa äppelmust till subventionerat pris. Bekymmer att få trädbeskärning till föreningens medlemmar. Medlemsantalet fortsätter att minska med 38 st.

1978

Medlemsantalet minskar successivt och vid årsmötet 1978 var antalet 340 att jämföra med 471 medlemmar 1966. Ett nytt problem var att föreningen inte längre kunde utföra trädbeskärning. Det skulle också bli alldeles för dyrt att ordna en kurs för medlemmarna.

1979

Lantbruksstyrelsen meddelade att man var villig att lämna Statlig kreditgaranti på ett lån á 36.700 till Evald Karlsson. Evald Karlsson skulle betala räntor till föreningen, men tyvärr behövdes pengar i första hand till reparationer av fastigheten.

I slutet av 1979 beslutade styrelsen att svara för lärararvode och litteratur för en kurs i trädbeskärning.

1980

I början av året beslöt man att kräva verksamhetsberättelse och rörelseresultat från Evald Karlsson. På årsmötet diskuterades om man skull kräva indrivning av skulderna, men det skull försätta honom i konkurs så man beslöt att vänta ett år. Karl-Erik Björklund lovade ställa upp som trädbeskärare i mån av tid.

1981

På årsmötet meddelades att Evert Karlsson kommer att sälja musteriet. Hans ränteskulder till föreningen avskrevs. Så småningom såldes fastigheten till J.A.:s rör och Hemträdgårdsföreningen fick 75.000 kr såsom varande fordringsägare med inteckning.

Så här i efterhand kan man ju tycka att det var lite optimistiskt att tro att man skulle kunna driva ett musteri när hemträdgårdsföreningen misslyckats. Men personligen (=Håkan Danielsson) tycker jag att det var starkt gjort att försöka.

1982

Vid styrelsesammanträde 1982 började man med en ny aktivitet som vi fortfarande håller på med. Man beslöt att anordna en dagsresa med buss till lämplig plats för studier av trädgårdar. Föreningen betalade resan och medlemmarna matkostnadr. Resan gick till Norrvikens Trädgårdar och lunchuppehållet vid Hemmeslövs Pensionat.

Kurs i trädbeskärning kom att anordnas under vintern och KE Björklund ställde upp som instruktör och ledare. 30 stycken böcker köptes in av föreningen.

Fem uppsättningar verktyg för trädbeskärning köptes in och placerades hos medlemmar i Timmerö, Flemminge, Fällhagen, Förstaden och Dalen. Tyvärr visade det sig ganska snart att stångsågarna var för dåliga och behövde förstärkas.

1983

Bussresan den 28 maj gick till fruktodlingen i Urshult och Kurrebo vid Växjö. 48 medlemmar deltog i resan.